X
تبلیغات
زولا

مرجع تخصصی موبایل و کامپیوتر

نمونه سوالات ICDL

سلام .

یه سری از نمونه سوالات مهارتهای هفتگانه رو براتون در زیر گذاشتم .

آزمون تئوری ICDL1

Word


1-بزرگترین کلید صفحه کلید چه نام دارد
الف)Insert ب)Enter ج)SpaceBar د)Tab

2-برای درج کاراکترهای وی‍ژه از کدام فرمان استفاده می شود
الف)PrintPreview ب)SaveAs‌ ج)Symbol د)FontSize

3-با کدام فرمان می توان فایل موجود ر تحت نام دیگری ذخیره کرد
الف)SaveAs ب)Save ج)Open د)Edit

4-جهت ادغام خانه های جدول از ..... وجهت ادغام آنها از گزینه ...... استفاده می کنیم
الف)Spilt-Merage ب)Merage-Spilt ج)Insert-Spilt د)Delete-Merage

5-جهت ایجاد تورفتگی از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف)Incerease Indent ب)Decearse Indent ج)T+Ctrl د)الف و ج

6-برای اضافه کردن یک شی به برنامه Word
الف)از منوی File زیر منوی Object استفاده می کنیم
ب)از منوی Insert زیرمنوی symbol استفاده می کنیم
ج)از منوی Insert زیرمنوی Object استفاده می کنیم
د)نمی توان به برنامه ورد شئ اضافه کرد


7-بهترین حالت برای نمایش صفحه ورد کدام نما می باشد
الف)PrintLayout ب)Outline ج)webLayout د)هیچ کدام

8-جهت تنظیم صفحه به صورت افقی از کدام گزینه موجود در زیر منوی PageSetup منوی File استفاده می کنیم
الف)Portrait ب)LandScape ج)WholeDocument د)Paragraph

-9جهت تنظیم شاخص پرش بعد از انتخاب پاراگراف مورد نظر
الف)از منوی Table گزینه Insert را انتخاب می کنیم
ب)از منوی Format گزینه Insert را انتخاب می کنیم
ج)از منوی Table گزینه Tab را انتخاب می کنیم
د)نمی توان تنظیمات شاخص پرش را تغییر داد

10-از کدام کلیدهای ترکیبی می توان به جای فرمان GOTO استفاده کرد
الف)Alt+G ب)Shift+G ج)Ctrl+G د)هیچ کدام

11-نوار ابزاری ست برای ترسیم اشکال ، ایجاد تصاویر تفننی و ترسیم خطوط و اعمال جلوه های ویژه
الف)Standard Toolbar ب)Formating ج)Drawing د)TableBar

12-جهت درج تصویری که در کامپیوتر ذخیره کرده ایم کدام زیرمنوی منوی Insert را انتخاب می کنیم
الف)زیر منوی Picture گزینه ClipArt ب)زیر منوی Picture گزینه From File
ج)زیر منوی Picture گزینه Symbol د)هیچ کدام


Excel


13-منظور از کارپوشه چیست
الف)به فایلهای شرکت مایکروسافت گویند ب)کارپوشه همان فولدر در ویندوز است
ج)فایلهای Excel را کارپوشه می گویند د)کارپوشه همان کاربرگ است

14-کلید Ctrl+Y معادل کدام فرمان در اکسل می باشد
الف)Undo ب)Redo ج)Cut د)Copy

15-پیغام #DIV/0 به چه معناست
الف)یکی از خانه های که در فرمول استفاده شده وجود ندارد )فرمول سعی می کند عددی را بر صفر تقسیم کند
ج) یکی از خانه های که در آن متن وجود دارد در فرمول استفاده شده است د) این پیغام در اکسل وجود ندارد

16-جهت تعیین لیست سفارشی برای AutoFill شدن در اکسل کدام سربرگ زیرمنوی Option از منوی Tools استفاده می شود
الف)Translation ب)Custom List ج)Edit د)General

17-اگر در هنگام AutoFill کردن کلید Ctrl را پایین نگهداریم چه اتفاقی می افتد
الف)عدد را کپی می کند ب) عدد را در هر خانه یک واحد افزایش می دهد
ج)عدد را در هر خانه یک واحد کاهش می دهد د)اتفاقی نمی افتد

18-برا تغییر نام یک کاربرگ کافی ست ...
الف)روی کاربرگ کلیک راست کرده و گزینهRenameانتخاب کنیم
ب)روی کاربرگ کلیک کرده و از منوی file گزینه Rename را انتخاب کنیم
ج)کاربرگ را انتخاب کرده و از منویEdit گزینه Rename را انتخاب کنیم
د) نمی توان کاربرگ را تغییر نام داد


Access19-فرم ها بر چه مبنای عمل می کنند
الف)صفحات ب)ماکروها ج)مدول ها د)جدولها

20-جهت چاپ رکوردی خاص بعد از انتخاب آن
الف) از منوی file گزینه پرینت را انتخاب می کنیم
ب ) از منوی file زیر منوی پرینت گزینه Selected Record‌را انتخاب می کنیم
ج) از منوی file زیر منوی پرینت گزینه Pageانتخاب می کنیم
د) از منوی file زیر منوی پرینت گزینه All انتخاب می کنیم

21-کدام گزینه فیلدها را بصورت نزولی مرتب می کند
الف)Sort Descending ب)setAsceding ج)Sort د)الف و ب

22-جهت اضافه کردن تاریخ و ساعت
الف) از منوی فرمت زیر منوی Date/time
ب)از منوی Object زیر منوی Date/Time
ج)از منوی فرمت زیر منوی new گزینه date/time
د)هیچ کدام

23- جهت ذخیره کردن یک ----- به عنوان معیار کدام مورد صحیح است
الف)روی دکمه Filter By Form کلیک کنید و گزینه save As Filter را انتخاب کنیم
ب)ر وی دکمه Filter By Form کلیک کنید و گزینهsave As Query انتخاب می کنیم
ج)نمی توان یک ----- را به عنوان معیار معرفی کرد
د)الف و ب


PowerPoint
24-در نمای Normal چند فضا را می توان مشاهده کرد
الف)Outline ب)Slide ج)SpeakerNotes د)همه موارد

25-برای جمع کردن اسلایدها کلید ... . و برای گسترش دادن آنها از کلید .... استفاده می کنیم
الف)Callapse-Expand ب)Expand-Callapse ج)Expand-Filter د)هیچ کدام

26-برای افزودن یک آرم
الف)از منوی Insert زیر منوی Picture گزینه ClipArt را انتخاب می کنیم
ب) از منوی Insert زیر منوی Picture گزینه Fromfile را انتخاب می کنیم
ج)از منوی Insert زیر منوی Object گزینه FromFile را انتخاب می کنیم
د)الف و ج

27-پسوند فایل ها در نرم افزار پاورپوینت چه می باشد
الف)asl ب)wrd ج)dc د)ppt

28-به فایل های تولیدی توسط پاورپوینت چه می گویند
الف)Document ب)Plaint ج)Book د)Persentaion

29-برای فعال کذدن الگوی ایجاد شده کدام مورد صحیح می باشد
الف)Format>Apply Format
ب)Format>Apply Design Template
ج)Insert>ApplyDesign
د)هیچ کدام

30-از کدام گزینه برای افکت دادن به زمینه استفاده می شود
الف)Format>Background>Effcet
ب)Format>Background>fillcolor>Gardient
ج)Insert>Background>Effect
د)هیچ کدام

تاریخ ارسال: دوشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 01:22 ق.ظ | نویسنده: ninjai | چاپ مطلب 2 نظر