X
تبلیغات
زولا

مرجع تخصصی موبایل و کامپیوتر

نمونه سوالات ICDL

آزمون تئوری ICDL2


1-مودم یک دستگاه ...
الف)ورودی ب) خروجی ج)ورودی/ خروجی د)هیچ کدام


2-کدام دستگاه ورودی ست
الف)چاپگر ب) رسام ج) قلم نوری د)صفحه نمایش


3-کدام حافظه با قطع برق اطلاعاتش از بین می رود
الف)Rom ب)PRom ج)Hard د)Ram

4-کوچکترین واحد قابل اندازه گیری در کامپیوتر چه نام دارد
الف)بیت ب)بایت ج)مگا بایت د)گیگا بایت

5-شبکه بزرگی ست که کامپیوترهای آن در سطح یک شهر هستند
الف)Lan ب)Wan ج)Man د)هیچ کدام

6-دکمه برنامه های در حال اجرا روی این نوار قرار می گیرد
الف)Tray System ب)AddessBar ج)TaskBar د)MenuBar

7-لیست آخرین اسنادی را که مشاهده کرده ایم در کجا قرار می گیرد
الف)My Computer ب)My Recent Document ج)My NetworkPalace د)هیچکدام

8-جهت انتخاب مرتب فایل یا پوشه از چه کلیدی استفاده می شود
الف)Alt ب)Ctrl ج)Shift د)Tab

9-جهت قرار دادن الگوی زمینه در وسط صفحه نمایش کدام گزینه را باید انتخاب کنیم
الف)Tile ب)Stretch ج)Center د)Vertically

10-برای مشاهد اطلاعات سیستم کدام مورد صحیح می باشد
الف)Control panel>> Taskbar & Startmenu
ب)ControlPanel>> System
ج)R.C>>Propertise>Setting
د)الف و ج

11-برای تغییر تنظیمات ناحیه ای کدام گزینه از کنترل پانل را باید انتخاب کنیم
الف)Accessbility Option ب)Fonts ج)Regional & Language د)هیچ کدام

12-پسوند فایل نماینگر چیست
الف)اندازه فایل ب) نام فایل ج)نوع فایل ) محتوای فایل

13-جهت مخفی کردن نوار وضعیت کدام مورد صحیح است
الف)View>>Toolbar>>Status Bar
ب)View>>Statusbar
ج)View>Toolbar
د)الف و ب

14-پیوندهای متنی زیر خط دار هستند که اغلب به رنگ آبی هستن
الف)HeperLink ب)HeperText Link ج)HeperMediLink د)هیچ کدام

15-برای نمایش صفحه پیش فرض مرورگر از کدام گزینه نوار ابزار استفاده می کنیم
الف)Favorites ب)Home ج)History د)Research

16-کدام پسوند ، پسوند سازمانهای غیر انتفاعی می باشد
الف)Com ب)Net ج)Edu د)Org

17-برای بازیابی صفحه کدام گزینه را باید انتخاب کرد
الف)Save ب)New ج)Open د) SaveAs

18-نامه های دریافتی در کجا قرار می گیرند
الف) Draft ب)Outbox ج)NewFolder د)Inbox

19-کپی نامه های شما بعد از ارسال به گیرنده در کجا نگهداری می شود
الف)SentItem ب)Outbox ج)Inbox د)Calender

20-کدام یک به عنوان یک آدرس ایمیل معتبر می باشد
الف)www.google.com

ب)mina.yahoo.com ج)info@yahoo.com د)الف و ب

21-جهت ارسال نسخه مخفی از نامه برای ارسال به شخصی غیر از گیرنده آدرس او را در کجا تایپ می کنیم
الف)To ب)BCc ج)Cc د)Subject

22-پیام ناتمام شما در کجا ذخیره می شود
الف)SentItem ب)Outbox ج)Inbox د)هیچ کدام

23-جهت ارسال نامه دریافتی به شخصی غیر از فرستنده از چه گزینه ای استفاده می کنیم
الف)Reply ب)ReplyAll ج)Forward د)هیچ کدام

24-جهت اضافه کردن امضاء به صورت دستی ...
الف)Insert>Sound ب)Insert>New>Signature
ج)Insert>signature د)Format>Signature

25-جهت اضافه کردن یک الصاقیه به نامه کدام گزینه را باید انتخاب کنیم
الف)Option ب)Flag ج)Attachment د)Propertise

26-پیام های حذف شده در کجا قرار می گیرند
الف)در پوشه Deleted Item ب)در پوشه SentItem ج)در پوشه Drafts د)از برنامه خارج می شود

27-لیست سایتهای مورد علاقه در چه پوشه ای قرار می گرد
الف)Favorites ب)History ج)Research د)هیچ کدام

28- برای لحاظ نشدن اصل ایمیل هنگام پاسخ گویی
الف)Tools>Option>Pereference>email>Don’t send
ب)Tools>Option>Pereference>Email Option>Do not include message
ج)Insert>Option>Email>Do not include email
د)الف و ج

29- برای نشانه گذاری نامه های خوانده شده از کدام گزینه زیر استفاده می شود
الف)Edit>Mark as read
ب)file>Mark as a read
ج)Edit>Mark as Unread
د)الف و ج

30-جهت اضافه کردن تصویر به زمینه نامه
الف)Insert>Picture
ب)Tools>Picture
ج)Format>Background>Picture
د)tools>Background>Picture

تاریخ ارسال: دوشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 01:29 ق.ظ | نویسنده: ninjai | چاپ مطلب 0 نظر